Домашна работа от 28.09.15 г

28.09.2015 11:57

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.27,28/ упр.7а, 8, 9, 10;

Математика - "Задачи по математика" - стр.11;