Домашна работа от 28.09.16г

29.09.2016 08:47

Математика - "Задачи по математика" стр.12;

Четене - "Лигавата костенурка" да се чете изразително,; да се попълни дадения лист за четене с разбиране;

да се направи илюстрация към текста;

Човекът и природата - "Свойства на материалите", УТ стр.4; 

да се запишат думите в речника и да се научат;