Домашна работа от 28.10.15 г

28.10.2015 12:06

Математика - УТ - стр.25; "Задачи поматематика" - стр.28;

Четене - Приказката "Лисицата и врабчето"  да се чете и преразказва устно; УТ - стр.11;