Домашна работа от 29.03.16 г

29.03.2016 19:12

Математика - "Задачи по математика" стр.98;

Развитие на речта - писмен преразказ на "Най-хубавото"Що е то?";

За часа по Изобразително изкуство в петък децата трябва да носят пластелин.