Домашна работа от 29.09.15 г

29.09.2015 11:19

БЕЛ - в тетрадката по четене или за домашна работа по български език да се направи преразказ на "Джепето подарява буквар на Пинокио";

Математика - "Задачи по математика" - стр.12 и в тетрадката за домашна работа да се напише по един ред с числата до 20;

Музика - да се научат текстовете на  песните "Родина" и "Отново на училище"