Домашна работа от 29.09.16 г

30.09.2016 08:09

Математика - "Задачи по математика" стр.13;

Развитие на речта - писмен преразказ на "Паничка мед";

довършване на упражнителен лист по Български език за самостоятелна работа;