Домашна работа от 30.09.15 г

30.09.2015 14:23

Четене - де се чете изразително стихотворението "Нарисуваният град" и да се нарисува илюстрация в УТ;

Математика - " Задачи по математика" -  стр.13;