Домашна работа от 30.09.16 г

02.10.2016 08:55

ЗИП Математика - довършване на стр.15 от помагалото;

Човекът и обществото - "София - нашата столица" да може да се разказва; УТ стр.5; да се запишат новите думи в речника;

За часа по ДБТ в понеделник да се носи цветна хартия /гланцово блокче, стари спидания или брошури/ и кламери.

Ще правим герданче.