Домашна работа от 30.10.15 г

30.10.2015 10:01

Четене- Стихотворението "Ден на будителите" да се научи наизуст; УТ - стр.12;

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.49-51/ епр.1, 4, 6;

Математика - Помагало "Искам да знам" - стр.24 - 28;