Домашна работа от 30.11.15 г

01.12.2015 08:36

Математика - "Задачи по математика" стр.46;

Български език - "Тренировъчни упражнения и диктовки" - стр.73/упр.5,6,7;