Домашна работа за ваканцията

01.01.2018 10:34

ЗИП Математика - стр.68-71 и 95-98;

Преговор по ЧО - Природни области;

Преговор на последния дял по ЧП, подготовка за самостоятелна работа;

Подготовка за презентиране на прочетена книга  за 04.01.18 г.