Домашна работа от 16.09.15 г

16.09.2015 11:58

Четене - да се четат изразително текстовете от учебника на стр.3, попълване на стр.3 от УТ, работа върху допълнителен лист за четене с разбиране, запис в тетрадката за работа в клас на 5 пословици или поговорки, свързани със знанието;

Математика - "Задачи по математика"- стр.6 и 7;