Материали за часа по ДБТ

21.02.2016 17:42

Уважаеми родители,

Напомням Ви, че за часа по ДБТ е необходима бяла и червена прежда за изработка на мартеници.