Отменени учебни занятия

26.02.2018 17:03

По заповед на кмета на града 27.02.18 г / вторник/ е обявен за неучебен ден, поради влошените метеорологични условия.