Промяна в смяната

10.04.2016 18:38

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че учениците от втори клас от 11.04.16 г /понеделник/ са първа смяна на училище.

Моля да бъдат  в класната стая до 7.55 часа!