Родителска среща

23.11.2015 21:23

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че на 26.11.15 г/четвъртък/ от 17.30 часа ще се проведе родителска среща.