Родителска среща

08.09.2016 19:53

Уважаеми родители,

Първата родителска среща за новата учебна година ще се проведе на 09.09.2016 г /петък/ в 17.30 часа.