Самостоятелни работи

26.09.2015 13:25

Уважаеми родители, 

Уведомявам Ви, че предстоят самостоятелни работи - по математика на 29.09.15 г/вторник/, а по БЕЛ на 12.10.15 г /сряда/.